นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

พื้นที่หมายเลข 1

 • อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

ชั้น (แผนผัง)

 • อาคารเรียนชั่วคราว 1

(แผนผัง)

 • อาคารเรียนชั่วคราว 2

(แผนผัง)

 • โรงอาหาร

(แผนผัง)

 • สนามบาสเก็ตบอล
 • ห้องน้ำ

(แผนผัง)

 • ชมรมองค์การวิชาชีพ

พื้นที่หมายเลข 2

หมายเหตุ : รอดำเนินการก่อสร้าง

พื้นที่หมายเลข 3

 • พื้นที่สนามกีฬากลาง
 • อาคารเรียน  4 ชั้น หลังที่1
 • อาคารวิทยบริการ
 • อาคารเรียน  4 ชั้น หลังที่2
 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites