นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

สรุปข้อมูลนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2556

รวมทั้งสิ้น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

319

170

489

ปวส.

34

15

49

รวมทั้งสิ้น

538

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557

รวมทั้งสิ้น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

484

223

707

ปวส.

88

52

140

รวมทั้งสิ้น

847

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

รวมทั้งสิ้น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

663

366

1,029

ปวส.

145

81

226

รวมทั้งสิ้น

1255

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

รวมทั้งสิ้น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

630

350

980

ปวส.

142

90

232

รวมทั้งสิ้น

1,214

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

รวมทั้งสิ้น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

493

331

824

ปวส.

223

103

326

รวมทั้งสิ้น

1,150

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

รวมทั้งสิ้น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

775

450

1,225

ปวส.

270

126

369

รวมทั้งสิ้น

1,621


 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites