นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home ผู้บริหารวิทยาลัย ฯ

ผู้บริหารวิทยาลัย ฯ

ผู้บริหารวิทยาลัย ฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 045-651641 087-8693250
2 นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการ 045-651641 098-5365635
3 นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ 045-651641 084-3565339
4 นางสาววาสนา ยานารมย์ รองผู้อำนวยการ 045-651641 082-1281391
5 นางสุพินดา จันเทพา รองผู้อำนวยการ 045-651641
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites