นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

ครู-พนักงานราชการครู-ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายเดช ทองแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 045-651641 084-8932095,089-6157715
2 นายสุจิตร พิมโคตร ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 045-651641 086-2448753
3 ว่าที่ร้อยตรีสุทัตร์ แก้ววิชัย ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 045-651641 085-2861697
4 นายธนิตพงษ์ ลุละ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 045-651641 081-1016375
5 นายสุชาติ บุญปัญญา ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 045 - 651641 093-1233746
6 ว่าที่ร.ต.สุเมษ จันทะแจ่ม ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 045-651641 084-8252512
7 นายอโนทัย กลมพันธ์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 045 - 651641 082-1545827
8 นายศุภชัย ผาแก้ว ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 045-651641 085-3528497
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites