นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู-พนักงานราชการครู-ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายสุริยา ภิรมย์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 045-651641 087-2476831
2 นายเชิด ชารีผล ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 045-651641 085-7778929
3 นายไพโรจน์ ศิริรัชฎานันท์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 045 - 651641 089-8451703
4 นางสาวเสาวนีย์ งอมสงัด ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 045-651641 080-0142747
5 นายจักรพงศ์ งามสกุล ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 045-651641 085-3167385
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites