นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู-พนักงานราชการครู-ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายสุกฤษฎิ์ นนทา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 045-651641 098-2090700
2 นางสาวจิราภา สิมณี ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 045-651641 085-3308034
3 นายเฉลิมชาติ สุริพันธ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 045-651641 083-7375530
4 นายศราวุฒิ สุดแสง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 045-651641 096-9793171
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites