นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครู-พนักงานราชการครู-ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651041 085-1049077
2 นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651641 086-2593272
3 นางสาวกันยารัตน์ พรมพิลา ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651641 080-1571614
4 นางสาวอรวรรณ ศีลให้อยู่สุข ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651641 081-9779040
5 นางสาวสุปัญญา สิมณี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651641 092-1671475
6 นางสาวธัญญาศิริ ห่วงเพชร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651641
7 นายสิทธิศักดิ์ แก้วคำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651641
8 นายสุมนตรี เกษาพันธ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 045-651641
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites