นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home นักการภารโรง

นักการภารโรง

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายสุดใจ หงษ์อินทร์ นักการภารโรง 045-651641 085-7510237
2 นายนิพนธ์ รักษาทรัพย์ นักการภารโรง 045-651641 093-5040366
3 นายบุญมี เลื่อนฤทธิ์ นักการภารโรง 045-651641 087-6652739
4 นายวิฑูล แก้ววิเศษ นักการภารโรง 045-651641 062-6063853
5 นางฉวีวรรณ แก่นหมั่น นักการภารโรง(หญิง) 045-651641 098-6384539
6 นายทวี แก้วมณี ยามรักษาการณ์ 045-651641 092-5308229
7 นายบุญชู ศรีจันทร์ ยามรักษาการณ์ 045-651641 089-2855536
8 นายพงษ์ทวี แก้วกุล พนักงานขับรถ 045-651641 092-7372602
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites