นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 046-654641 084-7885186
2 นายวิโรจน์ ลิ้มปรีดีชัย ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 045-651641 089-8447158
3 นายไพบูลย์ โพธิ์เข็ม ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 045-651641 061-0256658
4 นางสาวลดาวัลย์ เดินชาบัน ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 045-651641 093-5271677
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites