นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครู บุคลกรทางการศึกษา

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  จำนวน 71 คน ดังนี้ ปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการฯ                        1  คน
รองผู้อำนวยการฯ                 
คน
ข้าราชการครู                        13
  คน
พนักงานราการ                    
2  คน
ครูอัตราจ้าง                       
33  คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ                  
15  คน
นักการภารโรง                      5
  คน
 ยามรักษาการณ์                   
2  คน 

พนักงานขับรถ                       1  คน

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites