นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางสาวพนิตชา โพธิสาร หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 045-651641 098-2705297
2 นางสาววรัญญา สรรพศรี ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 045-651641 065-1202260
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites