Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 02:28
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231988
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

มอบเงินสนับสนุนให้กับตัวแทนนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2561  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเทอดศักดิ์

สรรพศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนให้กับตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

วิชาการวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อม

ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 07.40 น.


 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา