นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

โครงการ R-Excellence

alt

 

มอบรางวัลกีฬาหนองกุงศรี

alt

 

วันครู ประจำปีการศึกษา 2562

alt

 

ประกาศ-เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่-1

ประกาศ-เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่-1

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่-1-จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า-19-นิ้ว

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-เครื่องคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องคอมพิวเตอร์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 มกราคม 2020 เวลา 17:33 น.)

 

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

alt

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites