นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

alt

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 


เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กีฬาสีภายใน เทคนิคเกมส์ ครั้งที่ 7

alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2020 เวลา 10:54 น.)

 

วันคริสต์มาส

alt

 

ประกาศจากงานพัสดุ

             ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เรื่อง เครื่องกัดเพลานอนแบอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เอกสารประกวดราคาเครื่องกัดเพลาอเนกประสงค์พร้อม

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกัดเพลาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)


เอกสารเรื่องประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสารประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 


เรื่อง ห้องเรียนอัจฉริยะ

เอกสารเรื่องราคาห้องเรียนอัจฉริยะ

เอกสารประกวดราคาห้องเรียนอัจฉริยะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 10:30 น.)

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites