Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 16:05
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 456
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 199879
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 17 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

กรรมการวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารเรียนสี่ชั้น วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมอบรมโครงการศรีสะเกษ เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข


วันที่ 7 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์โดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้

คุณครูปรียรภรณ์  ประภาสัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมอบรม

โครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข ณ เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป

 

ร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์โดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายเฉลิมพล  

แก้วพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษานำคณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 18.30น. เป็นต้นไป


 

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์โดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯมอบหมายให้งานกิจกรรมฯ

นำนักเรียน นักศึกษา  จำนวน  32 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป


 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา


วันที่ มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้

คุณครูประสิทธิ์ เจริญสุข และคุณครูธอนชัย  อาจพงษา นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิค

กันทรารมย์ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ 7

ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร