Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 01:05
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231948
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์

โดยมี นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การตอบคำถามปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโยนไข่ กิจกรรมแข่งขันจรวดน้ำ

และการประกวดชุดรีไซเคิล โดยมีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ณ อาคารเรียน 1  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป


 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้

นางสาววาสนา  ยานารมย์ และตัวแทนครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.


 

กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561


วันนี้ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย

รองผู้อำนวยการ คณะครู พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย

ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการ

ต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติ

สร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี

 อาคารเรียน 1 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 08.30 น. 


 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561


วันนี้ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย

รองผู้อำนวยการ คณะครู พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 07.30 น. 


 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10วันที่ (28 ก.ค.61) วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์นำโดย นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย

คณะครูบุคลกร เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอกันทรารมย์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา