Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 16:15
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 456
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 199902
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ประจำปีการศึกษา 2560  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ถาพถ่ายเพิ่มเติม

 

โครงการอบรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย

ภายใต้โครงการคลีนิคคุณธรรมภายในสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561   ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เวลา 13.00 น.- 16.00 น

ภาพถ่ายเพิ่มเติม

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ภายใต้โครงการคลีนิคคุณธรรม


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต

ภายใต้โครงการคลีนิคคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561

ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

ภาพถ่ายเพิ่มเติม

 

เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2561  ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:49 น.)

 

กิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ อำเภอกันทรารมย์


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยรอง

ผู้อำนวยการฯ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้

สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ ร่วมกับอำเภอกันทรารมย์ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอกันทรารมย์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:41 น.)

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร