วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 21:14
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 486
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 209862
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC


Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ


วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยร้อยตรี ยงยุทธ เผ่าภูรี

หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.


 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้สถานศึกษาคุณธรรม


วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมอบรมอบรมคุณธรรมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา โดยพระครูบวรสังฆรัตน์

เจ้าอาวาสวัดจำปา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น.  

กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ โดยนายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการฯ

เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบรถแทรกเตอร์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้รับเกียรติจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

มอบรถแทรกเตอร์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร

นักเรียนนักศึกษา ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 08.00 น. 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและทำบุญเวียนเทียน

นำโดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และชมรมลูกเสือ

วิสามัญวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดประชารังสฤษฎิ์ อำเภอกันทรารมย์

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา