Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 13:34
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 503
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 219838
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC


Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


 

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ


 

โครงการพัฒนาผู้เรียน การอบรมเขียนแผนธุรกิจ 

กิจกรรมการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา


วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอกันทรารมย์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าให้ความรู้และแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับเกียรติจากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าให้ความรู้และแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ณ อาคารเรียน1ชั้น 4 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.


 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา