Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 13:34
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 503
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 219838
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC


Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย


วันที่ 27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่และอนุรักษ์ภาษาไทยสืบไป ณ อาคารเรียน1ชั้น 4 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.


 

ประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษวันที่ 27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ ส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากโครงงาน เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการทำก้อนเพิ่มความหอมของเสื้อผ้า  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษตั้งแต่เวลา 08.00 น.  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ ร่วมด้วยตัวแทนครู

 นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

 ยาเสพติดอำเภอกันทรารมย์ ในการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ตั้งแต่ เวลา 06.30 น.


 

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร

นำตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่

23 – 24 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ


วันที่ 22 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ และโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้  ณ อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.


 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา