Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 16:10
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 456
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 199890
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา

ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:16 น.)

 

มอบเงินรางวัลกับตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย

รองผู้อำนวยการฯ มอบเงินรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ

แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ที่ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 08.00 น 

รับมอบเงินบริจาคสร้างฐานพระวิษณุกรรม


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการพร้อมด้วยรอง

ผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินบริจาค จากตัวแทนนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชา

ช่างกลโรงงาน แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ร่วมบริจาคสร้างฐานพระวิษณุกรรม

ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 07.40 น 

หน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ณ บ้านกล้วย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์  ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

 

การประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2


วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป      ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:54 น.)

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร