Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 13:02
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 518
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 239428
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2557

นายพิชิตชัย  เครือรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัย  นายธมกร  ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการ มอบหมายให้คุณครูสุทัตร์  แก้ววิชัย คุณครูอนิวัฒน์  คมขุนทด คุณครูเกียรติศักดิ์  ไพรศรี คุณครูรัชนี  ศรีอินทร์ และคุณครูบุหลัน  ประสมพันธ์  นำนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดูน ณ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ภายในการมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ นำสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละแผนกวิชา ไปจัดแสดงให้เด็กๆ และประชาชนทีีมาร่วมงานได้ชมและร่วมถ่ายรูป และมีการนำไอศครีมและขนมไปแจกให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าแนะแนวศึกษาต่อ

คณะครู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนนักศึกษา

ระดับปวช.3  ทุกแผนก โดยมีคุณครูเกียรติศักดิ์  ไพรศรี หัวหน้างานแนะแนว และคณะครู เพื่อเป็นแนวทาง

ในการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาสืบต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น.

 

สอนหลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

นายพิชิตชัย  เครือรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายธมกร  ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูสุริยา

ภิรมย์ และ คุณครูอรอนงค์  ภาษี จัดเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

1-3 ณ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.30 น.

 

 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายพิชิตชัย  เครือรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายธมกร  ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมด้วย คณะครู บุคลากร

นักการภารโรง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

 

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

นายพิชิตชัย  เครือรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายธมกร  ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาต้านยาเสพติด โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  โดยแบ่งคณะสีออกเป็น 4 คณะสี มีการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ประเภทกีฬา ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เอกสารพัสดุ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา