Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 14:33
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 503
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 219921
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 230 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC


Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

การแข่งขันประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำตัวแทนลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

กิจกรรมฝึกอบรม การประดิษฐ์สินค้าจากของเหลือใช้ ปีที่ 2 ประจำปี 2561


วันที่ 18 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  นายเฉลิมพล

แก้วพรหม รองผู้อำนวยการฯ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล กิจกรรมฝึกอบรม "การประดิษฐ์สินค้าจากของเหลือใช้" ปีที่ 2 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์


 

มอบรองเท้ากรีฑากับตัวแทนนักกีฬากรีฑา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์


วันที่ 18 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบรองเท้ากรีฑา ให้กับ นักกีฬากรีทา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา ระดับอศจ.ศรีะเกษ  

โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และชมรมวิชาชีพ


วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ


วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา