นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าวิทยาลัย

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

มอบหมายให้คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และ ปวส. ด้านหน้าวิทยาลัยฯเพื่อประชาสัมพันธ์

การรับสมัสครนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

(สมภพ, อนิวัฒน์, สุทัตร์, ธนิตพงษ์ : ภาพ / อรอนงค์ : รายงาน)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 11:38 น.)

 

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

มอบหมายให้คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และ ปวส. ตามจุดต่างๆ ในเขตตัวเมืองเทศบาล

ตำบลกันทรารมย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2556

(สมภพ, อนิวัฒน์, สุทัตร์, ธนิตพงษ์ : ภาพ / อรอนงค์ : รายงาน)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 18:29 น.)

 

ส่งนักศึกษาฝึกงาน

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

มอบหมายให้ คุณครูรัชนี ศรีอินทร์ และคุณครู บุหลัน ประสมพันธ์ ส่งนักศึกษากลุ่มพานิชยกรรม

แผนกบัญชีและ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เดินทางไปฝึกงานกับบริษัทแมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

(รัชนี, บุหลัน : ภาพ / อรอนงค์ : รายงาน)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 18:13 น.)

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites