Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 01:25
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231958
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

การประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม 2


วันที่ 29 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม 2 อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เดินทางมาประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.


 

มอบเงินสนับสนุนให้กับตัวแทนนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2561  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเทอดศักดิ์

สรรพศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนให้กับตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

วิชาการวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อม

ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เวลา 07.40 น.


 

กิจกรรมปลูกปอเทืองปรับปรุงดินวันนี้ เพื่อฟื้นฟูปฐพีชีวีไร้มลพิษวันที่ 25 ตุลาคม 2561  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับเกียรติจาก นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอกันทรารมย์ ทำกิจกรรมปลูกปอเทืองปรับปรุงดินวันนี้ เพื่อฟื้นฟูปฐพีชีวีไร้มลพิษ ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เพื่อให้บานสะพรั่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม หรือ วันดินโลก (World Soil Day)" เพื่อเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.

 


 

กิจกรรมวันปิยมหาราช


วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.


 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์


วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  นำโดยนายกองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษามอบช่อดอกไม้และ

กล่าวต้อนรับนายอุดมการณ์  เสนาะศัพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ณ สนามหน้าเสาธง เวลา 07.40 น.


 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา