โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดกิจกรรมรปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารเรียน1 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งแต่ เวลา 13.00 16.00 น.